פטורים על סמך לימודים באוניברסיטה הפתוחה

סטודנטים שלמדו קורסים באוניברסיטה הפתוחה לפני שהחלו לימודיהם בפקולטה זכאים לפטור לפי המפתח הבא:

מקצוע טכניוני מקצוע באוניברסיטה הפתוחה ציון מינימאלי לפטור
104012  חדו"א 1ת' 20106  אינפי I 80
104013  חדו"א 2ת' 20212  אינפי II    +
20224  אינפי III
80
80
104013  חדו"א 2ת' 20423  חדו"א ב' 80
104131  משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח 20218  מבוא למד"ר 80
104167  אלגברה א' 20109  אלגברה I   80
104134  אלגברה מודרנית ח' 20230  מבנים אלגבריים 80
114071  פיזיקה 1מ' 20215  מכניקה 80
234114  מבוא למדעי המחשב מ' 20427  מבוא למדעי המחשב או ,C++
20441  מבוא למדעי המחשב JAVA
80
234118  ארגון ותכנות המחשב 20471  ארגון המחשב 80
234145  מערכות ספרתיות 20272  מערכות ספרתיות 80

הערות

  1. חומר האוניברסיטה הפתוחה אינו מוכל תמיד בחומר (או שאינו מכיל תמיד את כל החומר) של הקורס הטכניוני ועל הסטודנט להשלים בכוחות עצמו את החומר החסר.
  2. הפטור מזכה במספר הנקודות של הקורס הטכניוני בלבד.