‏

מעבר לפקולטה למדעי המחשב מפקולטה אחרת בטכניון

כללי המעבר לפקולטה למדעי המחשב

שימו לב!
אלה כללי מעבר חדשים החלים על סטודנטים שהתחילו לימודיהם בסמסטר אביב תשע״ח (2018) או לאחר מכן


קריטריוני קבלה למעבר לפקולטה למדעי המחשב
מחשבון תנאי מעבר

כללי המעבר לפקולטה למדעי המחשב לסטודנטים שהתחילו ללמוד בחורף תשע״ח או לפני כן

קריטריוני קבלה למעבר לפקולטה למדעי המחשב
קריטריוני קבלה למעבר אחרי סמסטר אחד
מחשבון תנאי מעבר (ישן)