סמב"ה

 

כללי

תוכנית סמב"ה (סטודנטים מצטיינים במדעי המחשב) מעניקה הוקרה ומלגה חד-פעמית לסטודנטים מצטיינים, ופועלת לשילובם במסגרת ההוראה והמחקר בפקולטה. קריטריון הבחירה הינו מצויינות בלימודי התואר.

 

שייכות לתוכנית

בכדי להשתייך לתוכנית על הסטודנט לעמוד בתנאים הבאים (המתעדכנים מעת לעת):

  • רישום כסטודנט בפועל בפקולטה למדעי המחשב

  • ותק של לפחות שלושה סמסטרים בטכניון

  • יתרה של לפחות סמסטר אחד בטכניון

  • צבירה של לפחות 60 נקודות זכות

 

מגבלות

  • מועמדותם של סטודנטים שהשתתפו בעבר בתכנית סמב״ה לא תישקל שוב

  • סטודנטים בתוכנית המצוייינים הטכניונית ו/או בתוכנית המצויינים "לפידים" יכולים להשתייך לתכנית, אך ללא המלגה של סמב"ה.

 

טקס חלוקת מלגות ותעודות הצטיינות

מלגות ותעודות הצטיינות מחולקות בטקס המתקיים פעם בשנה, לקראת סיום השנה האקדמית, בנוכחות תורמי המלגות. מקבלי המלגות מצופים להשתתף בטקס.