לפידים
טיפוח הדור הבא של מנהיגי תעשיית טכנולוגיית העילית בישראל

עיקרי התוכנית

לתוכנית ייבחרו סטודנטים חדשים בעלי נתונים גבוהים במיוחד בשנתם הראשונה. הקבלה לתוכנית על סמך תהליך מיון ייעודי, אשר יבחן יכולת מקצועית, כישורי מנהיגות והתאמה לתוכנית.

המתקבלים לתוכנית ייהנו מהתנאים הבאים:
- לימודים לתואר באחד ממסלולי הלימודים בפקולטה
- קורסי בחירה בניהול עסקי ויזמות
- פטור מלא משכר לימוד
- מלגה חודשית
- פעילויות בחברות מובילות בתעשייה
- הקצאת משרד ומחשב בפקולטה
- ליווי אישי על-ידי חבר סגל הפקולטה
- אפשרות לשילוב בהוראה בפקולטה בשכר במהלך הלימודים

הסטודנטים ילמדו בתוכנית מיוחדת שתכלול, בנוסף לדרישות הלימוד במסלול שייבחר, קורסים ייחודיים בתחומי ניהול עסקי, יזמות, וכד', סדרות הרצאות, וביקורים בתעשייה. בחופשות הקיץ ישהו הסטודנטים במשך כשבועיים בחברות, ובמהלכם ייחשפו למחקר והפיתוח המתקדם בתעשייה.

השתתפות בתוכנית במהלך כל שנות הלימוד מותנית בעמידה בסטנדרטים אקדמיים גבוהים, כפי שיוגדרו מעת לעת, והשתתפות פעילה בתוכניות המיוחדות. במהלך תוכנית הקיץ המיוחדת ובמהלך הלימודים בשנתיים הראשונות לא יורשו הסטודנטים לעבוד מחוץ לפקולטה. בהמשך תותר עבודה מחוץ לפקולטה בהתאם למגבלות התוכנית.
 


להרשמה ללימודים בפקולטה נא לפנות לאתר
לימודי הסמכה
או אל מזכירות לימודי הסמכה, הפקולטה למדעי המחשב, בניין טאוב, קריית הטכניון, חיפה 3200003
טל‘: 04-829-4344; פקס‘: 04-829-4841