דלג לתוכן (מקש קיצור 's')
Logo of Technion
Logo of CS Department

לוח זמני הוראה - רשימת הקורסים של הפקולטה

שינויים חד פעמיים ללוח הזמנים


לוח זמנים אוטומטי המסונכרן עם מערכת UG כמקור. כל שינוי בפורמט הסטנדרטי של מערכת UG יכול לגרום לטעויות ברשימה זו, בעיקר שם מרצה. במקרה של בעיה, אנא פנה לקישור של UG כדי לקבל מידע מלא.קודם
חורף 2011-2012
רשימה נוכחית
אביב 2012
הבא
קיץ 2012
הבא
חורף 2012-2013
סמסטר נוכחי
חורף 2012-2013
כל השעוריםלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעה
הרצאות בלבדלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעהלפי קורס#, שעה


לוח זמנים לסמסטר אביב 2012 , הרצאות בלבד, ממוין לפי שעות קורס


מספר
קורס-קבוצה
UG  שם קורס  מורה  יוםשעה  מקום  הערה
234313-10 פרויקט תעשיתי 0 אין זמנים באתר UG
234329-10 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות 0 אין זמנים באתר UG
236340-10 פרויקט בתקשורת מחשבים 0 אין זמנים באתר UG
236349-10 פרויקט באבטחת מידע 0 אין זמנים באתר UG
236381-10 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' 0 אין זמנים באתר UG
236503-10 פרויקט בתכנות מתקדם א' 0 אין זמנים באתר UG
234107-10 אנליזה נומרית א 09:30-12:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234141-10 קומבינטוריקה למדעי המחשב א 10:30-12:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236366-10 פרויקט במערכות הפעלה מ דן צפריר א 10:30-12:30 טאוב 8
236368-10 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות א 11:30-13:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
234319-10 שפות תכנות א 12:30-14:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236331-10 גדירות וחישוביות א 12:30-14:30 טאוב 201 אין זמנים באתר UG
236635-10 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה+ת א 13:30-15:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
234322-10 מערכות קבצים א 14:30-16:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
236374-10 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים א 14:30-16:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236602-10 נושאים מתקדמים במ"מ 2 א 15:30-17:30 טאוב 701 אין זמנים באתר UG
236700-10 תיכון תוכנה ב 08:30-10:30 טאוב 5 אין זמנים באתר UG
234262-20 תכן לוגי מיכאל לינדנבאום ב 08:30-10:30 טאוב 9
234145-10 מערכות ספרתיות ב 10:30-12:30 אולמן 707 אין זמנים באתר UG
236360-10 תורת הקומפילציה ב 10:30-12:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236755-10 אלגוריתמים מבוזרים ב ב 10:30-12:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
236801-10 סמינר במדעי המחשב 1 ב 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236807-10 סמינר במדעי המחשב 7 ב 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
234247-10 אלגוריתמים 1 ב 12:30-14:30 אולמן 305 אין זמנים באתר UG
236334-10 מבוא לרשתות מחשבים ב 12:30-14:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236703-10 תכנות מונחה עצמים ב 12:30-14:30 טאוב 1 אין זמנים באתר UG
236823-10 סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית ב 12:30-14:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236874-10 פרויקט בראיה ממוחשבת ב 12:30-14:30 0 אין זמנים באתר UG
236604-10 נושאים מתקדמים במ"מ 4 ב 12:30-14:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
234293-10 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ב 12:30-15:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234111-10 מבוא למדעי המחשב ב 14:30-16:30 אולמן 502 אין זמנים באתר UG
234112-10 מבוא למחשב - שפת סי ב 14:30-16:30 אולמן 305 אין זמנים באתר UG
236327-10 עיבוד תמונות ואותות במחשב ב 14:30-16:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236363-10 מערכות מסד נתונים ב 14:30-16:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236756-10 מבוא למערכות לומדות ב 14:30-16:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236806-10 סמינר במדעי המחשב 6 ב 14:30-16:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
234267-10 מבנה מחשבים ספרתיים ב 16:30-18:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
236804-10 סמינר במדעי המחשב 4 ב 16:30-18:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
234122-20 מבוא לתכנות מערכות רן רובינשטיין ב 16:30-18:30 טאוב 2
236605-10 נושאים מתקדמים במ"מ 5 ב 16:30-18:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
234218-10 מבני נתונים 1 ג 08:30-10:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
234107-20 אנליזה נומרית עירד יבנה ג 09:30-12:30 טאוב 7
234122-10 מבוא לתכנות מערכות ג 10:30-12:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236313-10 תורת הסיבוכיות ג 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236343-10 תורת החישוביות ג 10:30-12:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236371-10 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ג 10:30-12:30 0 אין זמנים באתר UG
236808-10 סמינר במדעי המחשב 8 ג 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
234118-10 ארגון ותכנות המחשב ג 12:30-14:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234312-10 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב ג 12:30-14:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236321-10 שיטות בהנדסת תוכנה ג 12:30-14:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236814-10 סמינר בשיטות אימות פורמליות ג 12:30-14:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236805-10 סמינר במדעי המחשב 5 ג 12:30-14:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236603-10 נושאים מתקדמים במ"מ 3 ג 14:30-16:30 טאוב 201 אין זמנים באתר UG
234900-10 סדנה בתכנות תחרותי ג 16:30-18:30 0 אין זמנים באתר UG
234218-20 מבני נתונים 1 רמי כהן ג 16:30-18:30 טאוב 7
234123-10 מערכות הפעלה ד 08:30-10:30 אולמן 213 אין זמנים באתר UG
234123-20 מערכות הפעלה דר רסקין לאוניד ד 08:30-10:30 0
236716-10 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ ד 09:30-11:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236358-10 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים ד 09:30-11:30 טאוב 701 אין זמנים באתר UG
236353-10 אוטומטים ושפות פורמליות ד 10:30-12:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
236366-10 פרויקט במערכות הפעלה מ ד 10:30-12:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236951-10 סמינר ברשתות עצביות ד 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
234145-20 מערכות ספרתיות טל מור ד 10:30-12:30 אולמן 304
236343-20 תורת החישוביות יובל ישי ד 10:30-12:30 טאוב 9
274121-10 מטל"ב לרפואנים ד 10:30-12:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
234114-10 מבוא למדעי המחשב מ' ד 14:30-16:30 טאוב 6 אין זמנים באתר UG
234117-10 מבוא למדעי המחשב ח' ד 14:30-16:30 טאוב 1 אין זמנים באתר UG
236369-10 ניהול מידע ברשת האינטרנט ד 14:30-16:30 טאוב 7 אין זמנים באתר UG
234141-20 קומבינטוריקה למדעי המחשב רן אל-יניב ד 14:30-16:30 טאוב 2
234247-20 אלגוריתמים 1 הדס שכנאי ד 14:30-16:30 טאוב 9
236350-10 הגנה במערכות מתוכנתות ד 16:30-18:30 טאוב 2 אין זמנים באתר UG
236524-10 פרויקט בביואינפורמטיקה ד 16:30-18:30 טאוב 701 אין זמנים באתר UG
234118-20 ארגון ותכנות המחשב תאמר סלמאן ה 08:30-10:30 אולמן 309
236359-10 אלגוריתמים 2 ה 10:30-12:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236803-10 סמינר במדעי המחשב 3 ה 10:30-12:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
234262-10 תכן לוגי ה 12:30-14:30 טאוב 9 אין זמנים באתר UG
236299-10 מבוא לעיבוד שפות טבעיות ה 12:30-14:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG
236601-10 נושאים מתקדמים במ"מ 1 ה 12:30-14:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
234112-20 מבוא למחשב - שפת סי לילה שניידרמן ה 12:30-14:30 אולמן 310
234117-20 מבוא למדעי המחשב ח' תמיר לוי ה 12:30-14:30 אולמן 305
236802-10 סמינר במדעי המחשב 2 ה 14:30-16:30 טאוב 3 אין זמנים באתר UG
236330-10 מבוא לאופטימיזציה ה 14:30-16:30 טאוב 8 אין זמנים באתר UG
236813-10 סמינר באלגוריתמים ה 14:30-17:30 טאוב 4 אין זמנים באתר UG