הנדסת מערכות מידע

המסלול להנדסת מערכות מידע הוא מסלול לימודים ארבע-שנתי המנוהל במשותף על-ידי הפקולטה למדעי המחשב והפקולטה להנדסת תעשייה וניהול.

תחומי עיסוק ואפשרויות תעסוקה

המסלול להנדסת מערכות מידע מכשיר מהנדסים העוסקים בדרישות המידע של ארגונים. מהנדסים אלו מנתחים, מאפיינים, מתכננים, מקימים ומתחזקים מערכות מידע עבור מגוון רחב של ארגונים בתחומי התעשייה והשירותים. הם מיומנים באספקטים הטכנולוגיים של מערכות מידע ממוחשבות, כולל חומרה ותוכנה, וכן בהיבטים הארגוניים והאנושיים החיוניים להפעלתם המוצלחת. בקיאות בשימוש במודלים כמותיים וידע סטטיסטי עוזרים בזיהוי פתרונות אופטימליים, ובבחינת טיב הפתרונות הקיימים.

תוכנית הלימודים

תוכנית זו מתמקדת בתחום פיתוח ותיכון מערכות מידע ובכללן מערכות מידע מודרניות על-גבי האינטרנט. התוכנית עודכנה לאחרונה וכוללת מבחר מעמיק ורחב יותר של מקצועות עדכניים בתחומי מערכות המידע, אבטחת המידע ומערכות מידע באינטרנט. התוכנית מעניקה לבוגריה את הידע הדרוש לפיתוח וקידום מערכות מידע במובנן הרחב בתעשיית ההיי-טק, המשוועת לבוגרים מעולים בתחום זה.

קורסי החובה כוללים מקצועות יסוד (מתמטיקה, מדעים מדויקים ואנגלית), קורסי חובה של הפקולטה למדעי המחשב (חומרה, מבני נתונים, אלגוריתמים, לוגיקה, מערכות הפעלה, מסדי נתונים, וכו'), וקורסי חובה של הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול (כלכלה, מערכות מידע, סטטיסטיקה, מדעי ההתנהגות, חקר ביצועים וכו').

קורסי הבחירה של המסלול כוללים קורסים מתקדמים משתי פקולטות האם המאפשרים לסטודנטים להתמחות בתחומים המעניינים אותם. על הסטודנטים לבחור מספר קורסי בחירה מתוך קבוצות התמחות הכוללות קורסי בחירה מומלצים של כל אחת מהפקולטות, ואת שאר נקודות הבחירה באופן חופשי מתוך הקורסים המוצעים על-ידי הפקולטות.

בשנת הלימודים האחרונה, על הסטודנטים לקחת מספר קורסים מעשיים. קורסים אלו כוללים פרויקטי שדה או מחקר, בהנחיית חברי סגל או אנשי מקצוע בכירים העוסקים בנושא הלכה למעשה, או קורסים הכוללים היבטים יישומיים של מערכות מידע. קורסים אלה ועבודה יישומית נוספת, אותה מבצעים הסטודנטים במסגרת לימודיהם, תורמים להכשרתם לעבודה מקצועית עצמאית.

הבוגרים יקבלו בסיום לימודיהם את התואר "מוסמך למדעים בהנדסת מערכות מידע" (B.Sc.).

פקולטת אם

סטודנטים הרשומים למסלול ייהנו משירותי שתי הפקולטות. כל סטודנט ישתייך לאחת משתי פקולטות האם (כלומר לפקולטה למדעי המחשב או לפקולטה להנדסת תעשייה וניהול). הסטודנט יוכל להתקבל לפקולטה המבוקשת אם הוא עומד בתנאי הקבלה הנדרש.

ספריות ומעבדות

לסטודנטים במסלול תינתן גישה לספריות ולמעבדות הן של הפקולטה למדעי המחשב והן של הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול.

הכנה ללימודים

בתוכנית הלימודים יושם דגש על מקצועות כמותיים ולכן חשוב שלסטודנטים המתקבלים ללימודים תהייה הכנה מתמטית נאותה. במהלך לימודיהם בטכניון על הסטודנטים לקרוא חומר רב באנגלית ולכן שליטה טובה בשפה זו הנה בעלת חשיבות.