תמונה של  צבי ליסטופד

צבי ליסטופד ז"ל

דף זיכרון:
http://www.cs.technion.ac.il/he/people/memoriam/z--listopad/