תמונה של פרופ' משה ישראלי

פרופ' משה ישראלי ז"ל

Joan Callner-Miller Chair in Computer Science

תחומי עניין במחקר
שימושים של אנליזה נומרית בחישוב מדעי; חישובי זרימות והתקנים מוליכים למחצה; פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות; אלגוריתמים מקביליים.
פרסומים נבחרים

KARNIADAKIS, E.G., ISRAELI, M., and ORSZAG, S.A., "High-order splitting methods for the incompressible Navier-stokes equations�, Journal Computational Physics, Vol. 97, No. 2, pp. 414-443, 1991.

EFRAT, I., and ISRAELI, M., "A hybrid solution of the semiconductor device equations", COMPEL - The International Journal for Computation in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 10, No. 4, 1991.

AMITAI, D., AVERBUCH, A., ISRAELI, M., and ITZIKOWITZ, S., "Parallel adaptive and time-stabilizing schemes for constant-coefficients parabolic PDEs", Computers and Mathematics with applications, Vol. 24, No. 10, pp. 33-53, 1992.

AVERBUCH, A., ISRAELI, M., and VOZOVOI, L., "Domain decomposition methods for solving parabolic PDEs on multiprocessors", Applied Numerical Mathematics, Vol. 12, No.1-3, pp. 193-212, 1993.

ISRAELI, M., AVERBUCH, A., AHARONI, G., and COIFMAN, R., "Local cosine transform - A method for the reduction of the blocking effect in JPEG", Journal of Mathematical Imaging and Vision, Special Issue on Wavelets, Vol. 3, pp. 7-38, 1993.

NAIK, N., ISRAELI, M., CANE, M.A., and BASIN, S., "A solver for the barotropic mode in the presence of variable topography and islands", Monthly Weather Review, Vol. 123, No. 3, pp. 817-832, 1995.

AVERBUCH, A., ISRAELI, M., and VOZOVOI, L., "Parallel implementation of non-linear evolution problems using parabolic domain decomposition", Parallel Computing, Vol. 21, pp. 1151-1183, 1995.

AVERBUCH, A., LAZAR, D., and ISRAELI, M., "Image compression using wavelet transform and multiresolution decomposition", IEEE Tranasactions on Image Processing, Vol. 5, No. 1, pp. 4-16, 1996.

SHAPIRA, Y., ISRAELI, M., and SIDI, A., "Towards automatic multigrid algorithms for spd, nonsymmetric and indefinite problems", SIAM Journal on Scientific Computing, Vol. 17, No. 2, 1996, pp. 439-453

VOZOVOI, L., WEILL, A., and ISRAELI, M., "Spectrally accurate solution of non-periodic differential equations by the Fourier-Gegenbauer method", SIAM Journal on Numerical Analysis, Vol. 34, No. 6, 1997.