תמונה של  גדי רחמים

גדי רחמים ז"ל

דף זיכרון:
http://www.cs.technion.ac.il/he/people/memoriam/z--gadir/