תמונה של  אליעזר רפפורט

אליעזר רפפורט ז"ל

דף זיכרון:
http://www.cs.technion.ac.il/he/people/memoriam/z--elirap/