תמונה של פרופסור חבר אמיר שפילקה

פרופסור חבר אמיר שפילקה

יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~shpilka
דואר אלקטרוני:
shpilkacs.technion.ac.il
תחומי עניין במחקר
תיאוריה של מדעי המחשב: סיבוכיות חישובים ובמיוחד סיבוכיות של מעגלים אריתמטים; קשרים בין התורה של קודים מתקני שגיאות לבעיות בסיבוכיות של חישובים; בעיות אלגבריות במדעי המחשב; בעיות דה-רנדומיזציה.
פרסומים נבחרים
 • L{\'a}szl{\'o} Babai, Amir Shpilka and Daniel Stefankovic.
  Locally testable cyclic codes.
  IEEE Transactions on Information Theory, 51(8):2849-2858, 2005 [bibtex]
 • Zeev Dvir and Amir Shpilka.
  Locally decodable codes with 2 queries and polynomial identity testing for depth 3 circuits.
  In Proceedings of the 37th Annual STOC, 592-601, 2005 [bibtex]
 • Zeev Dvir and Amir Shpilka.
  An improved analysis of mergers.
  In Approximation, Randomization and Combinatorial Optimization. Algorithms and Techniques, LNCS, 3624:270-281, 2005 [bibtex]
 • Adam Klivans and Amir Shpilka.
  Learning Arithmetic Circuits.
  In 16th Annual Conference on Learning Theory, 463-476, 2003 [bibtex]
 • Elchanan Mossel, Amir Shpilka and Luca Trevisan.
  On $\epsilon$-biased generators in $NC^0$.
  In 44th Annual FOCS, 136-145, 2003 [bibtex]
 • Ran Raz and Amir Shpilka.
  Lower bounds for matrix product, in bounded depth circuits with arbitrary gates.
  SIAM J. on Computing, 32(2):488-513, 2003 [bibtex]
 • Ran Raz and Amir Shpilka.
  Deterministic Polynomial Identity Testing in Non Commutative Models.
  J. of Computational Complexity, 14(1):1-19, 2005 [bibtex]
 • Ran Raz and Amir Shpilka.
  On the Power of Quantum Proofs.
  In 19th Annual IEEE Conference on Computational Complexity, 260-274, 2004 [bibtex]
 • Amir Shpilka.
  Affine projections of symmetric polynomials.
  J. of Computers and System Sciences, 65(4):639-659, 2002 [bibtex]
 • Amir Shpilka.
  Lower Bounds for Matrix Product.
  SIAM J. on Computing, 32(5):1185-1200, 2003 [bibtex]
 • Amir Shpilka and Avi Wigderson.
  Depth-3 Arithmetic Circuits over Fields of Characteristic Zero.
  Computational Complexity, 10(1):1-27, 2001 [bibtex]
 • Amir Shpilka and Avi Wigderson.
  Derandomizing homomorphism testing in general groups.
  In Proceedings of the 36th Annual STOC, 427-435, 2004 [bibtex]
[bibtex errors]