תמונה של פרופ' שאול מרקוביץ

פרופ' שאול מרקוביץ


סגן דיקן ללימודי הסמכה


יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~shaulm/
דואר אלקטרוני:
shaulmcs.technion.ac.il
משרד:
609
טלפון:
04-829-4346
תחומי עניין במחקר
מערכות לומדות; בינה מלאכותית; חיפוש יוריסטי; חיפוש בעצי משחק; למידה בסביבה מרובת סוכנים.
פרסומים נבחרים
 • Evgeniy Gabrilovich and Shaul Markovitch.
  Wikipedia-based Semantic Interpretation.
  Accepted for Publication in Journal of Artificial Intelligence Research, ():, 2009 [bibtex]
 • Kira Radinsky, Sagie Davidovich and Shaul Markovitch.
  Predicting the News of Tomorrow Using Patterns inWeb Search Queries.
  In Proceedings of the 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'08), , 2008 [bibtex]
 • Saher Esmeir and Shaul Markovitch.
  Anytime Induction of Low-cost, Low-error Classifiers: a Sampling-based Approach.
  Journal of Artificial Intelligence Research, 33():1--31, 2008 [bibtex]
 • Ofer Egozi, Evgeniy Gabrilovich and Shaul Markovitch.
  Concept-Based Feature Generation and Selection for Information Retrieval.
  In Proceedings of the Twenty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence, , 2008 [bibtex]
 • Saher Esmeir and Shaul Markovitch.
  Anytime Induction of Cost-sensitive Trees.
  In Proceedings of The 21st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS-2007), , 2007 [bibtex]
 • Evgeniy Gabrilovich and Shaul Markovitch.
  Harnessing the Expertise of 70,000 Human Editors: Knowledge-Based Feature Generation for Text Categorization.
  Journal of Machine Learning Research, 8():2297--2345, 2007 [bibtex]
 • Saher Esmeir and Shaul Markovitch.
  Anytime Learning of Decision Trees.
  Journal of Machine Learning Research, 8():891--933, 2007 [bibtex]
 • Saher Esmeir and Shaul Markovitch.
  Occam's Razor Just Got Sharper.
  In Proceedings of The Twentieth International Joint Conference for Artificial Intelligence, 768--773, 2007 [bibtex]
 • Evgeniy Gabrilovich and Shaul Markovitch.
  Computing Semantic Relatedness using Wikipedia-based Explicit Semantic Analysis.
  In Proceedings of The Twentieth International Joint Conference for Artificial Intelligence, 1606--1611, 2007 [bibtex]
 • Saher Esmeir and Shaul Markovitch.
  When a Decision Tree Learner Has Plenty of Time.
  In Proceedings of the Twenty-First National Conference on Artificial Intelligence, 1597--1600, 2006 [bibtex]
 • Saher Esmeir and Shaul Markovitch.
  Anytime Induction of Decision Trees: an Iterative Improvement Approach.
  In Proceedings of the Twenty-First National Conference on Artificial Intelligence, 348--355, 2006 [bibtex]
 • Nela Gurevich, Shaul Markovitch and Ehud Rivlin.
  Active Learning with Near Misses.
  In Proceedings of the Twenty-First National Conference on Artificial Intelligence, 362--367, 2006 [bibtex]
 • Evgeniy Gabrilovich and Shaul Markovitch.
  Overcoming the Brittleness Bottleneck using Wikipedia: Enhancing Text Categorization with Encyclopedic Knowledge.
  In Proceedings of the Twenty-First National Conference on Artificial Intelligence, 1301--1306, 2006 [bibtex]
 • Dmitry Davidov and Shaul Markovitch.
  Multiple-goal Heuristic Search.
  Journal of Artificial Intelligence Research, 26():417--451, 2006 [bibtex]
 • Asaf Amit and Shaul Markovitch.
  Learning to Bid in Bridge.
  Machine Learning, 63(3):287--327, 2006 [bibtex]
 • Shaul Markovitch and Oren Shnitzer.
  Self-consistent Batch-Classification.
  No. CIS-2005-04, Technion, 2005 [bibtex]
 • Saher Esmeir and Shaul Markovitch.
  Interruptible Anytime Algorithms for Iterative Improvement of Decision Trees.
  In Proceedings of the 1st international workshop on Utility-based data mining, 78--85, 2005 [bibtex]
 • Yaniv Hamo and Shaul Markovitch.
  The Compset Algorithm for Subset Selection.
  In Proceedings of The Nineteenth International Joint Conference for Artificial Intelligence, 728--733, 2005 [bibtex]
 • Evgeniy Gabrilovich and Shaul Markovitch.
  Feature Generation for Text Categorization Using World Knowledge.
  In Proceedings of The Nineteenth International Joint Conference for Artificial Intelligence, 1048--1053, 2005 [bibtex]
 • Shaul Markovitch and Ronit Reger.
  Learning and Exploiting Relative Weaknesses of Opponent Agents.
  Autonomous Agents and Multi-agent Systems, 10(2):103--130, 2005 [bibtex]
 • Evgeniy Gabrilovich and Shaul Markovitch.
  Text Categorization with Many Redundant Features: Using Aggressive Feature Selection to Make SVMs Competitive with C4.5.
  In Proceedings of The Twenty-First International Conference on Machine Learning, 321--328, Morgan Kaufmann, 2004 [bibtex]
 • Dmitry Davidov, Evgeniy Gabrilovich and Shaul Markovitch.
  Parameterized Generation of Labeled Datasets for Text Categorization Based on a Hierarchical Directory.
  In Proceedings of The 27th Annual International ACM SIGIR Conference, 250--257, ACM Press, 2004 [bibtex]
 • Saher Esmeir and Shaul Markovitch.
  Lookahead-based Algorithms for Anytime Induction of Decision Trees.
  In Proceedings of The Twenty-First International Conference on Machine Learning, 257--264, Morgan Kaufmann, 2004 [bibtex]
 • Lev Finkelstein, Shaul Markovitch and Ehud Rivlin.
  Optimal Schedules for Parallelizing Anytime Algorithms: The Case of Shared Resources.
  Journal of Artificial Intelligence Research, 19:73--138, 2003 [bibtex]
 • Shaul Markovitch and Asaf Shatil.
  Speedup Learning for Repair-based Search by Identifying Redundant Steps.
  Journal of Machine Learning Research, 4:649--682, 2003 [bibtex]
 • Orna Grumberg, Shlomi Livne and Shaul Markovitch.
  Learning to Order {BDD} Variables in Verification.
  Journal of Artificial Intelligence Research, 18:83-116, 2003 [bibtex]
 • Lev Finkelstein, Shaul Markovitch and Ehud Rivlin.
  Optimal Schedules for Parallelizing Anytime Algorithms: The Case of Independent Processes.
  In Proceedings of the Eighteenth National Conference on Artificial Intelligence, 719--724, 2002 [bibtex]
 • Dmitry Davidov and Shaul Markovitch.
  Multiple-goal Search Algorithms and their Application to Web Crawling.
  In Proceedings of the Eighteenth National Conference on Artificial Intelligence, 713--718, 2002 [bibtex]
 • Lev Finkelstein, Shaul Markovitch and Ehud Rivlin.
  Optimal Schedules for Parallelizing Anytime Algorithms.
  In Proceedings of The AAAI Fall Symposium on Using Uncertainty within Computation, 49--56, 2001 [bibtex]
 • Shaul Markovitch.
  Applications of Macro Learning to Path Planning.
  No. CIS9907, Technion, 1999 [bibtex]
 • Michael Lindenbaum, Shaul Markovitch and Dmitry Rusakov.
  Selective Sampling for Nearest Neighbor Classifiers.
  Machine Learning, 54(2):125--152, 2004 [bibtex]
 • Michael Lindenbaum, Shaul Markovitch and Dmitry Rusakov.
  Selective Sampling for Nearest Neighbor Classifiers.
  In The Proceedings of the Sixteenth National Confernce on Artificial Intelligence, 366--371, 1999 [bibtex]
 • Lev Finkelstein and Shaul Markovitch.
  Optimal schedules for monitoring anytime algorithms.
  Artificial Intelligence, 126:63-108, 2001 [bibtex]
 • Shaul Markovitch and Danny Rosenstein.
  Feature Generation Using General Constructor Functions.
  Machine Learning, 49:59--98, 2002 [bibtex]
 • David Carmel and Shaul Markovitch.
  Exploration Strategies for Model-based Learning in Multiagent Systems.
  Autonomous Agents and Multi-agent Systems, 2(2):141--172, 1999 [bibtex]
 • Oleg Ledeniov and Shaul Markovitch.
  The Divide-and-Conquer Subgoal-Ordering Algorithm for Speeding up Logic Inference.
  Journal of Artificial Intelligence Research, 9:37--97, 1998 [bibtex]
 • Lev Finkelstein and Shaul Markovitch.
  A Selective Macro-learning Algorithm and its Application to the NxN Sliding-Tile Puzzle.
  Journal of Artificial Intelligence Research, 8:223--263, 1998 [bibtex]
[bibtex errors]