חברי סגל

תמונה של פרופסור חבר ניר אילון ניר אילון, פרופסור חבר

דף בית:
http://nailon.googlepages.com/
דואר אלקטרוני:
nailoncs.technion.ac.il
משרד:
607
טלפון:
4842

למידה ממוחשבת וסטטיסטיקה, אלגוריתמי אופטימיזציה קומבינטורית וקרוב, הורדת ממד אלגוריתמית ויישומים, סיבוכיות.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' רן אל-יניב רן אל-יניב, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~rani/
דואר אלקטרוני:
ranics.technion.ac.il
משרד:
526
טלפון:
3379

למידת מכונה וכריית מידע, אלגוריתמים מקוונים וניתוח תחרותי, שימושים למימון וכלכלה

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' גרשון אלבר גרשון אלבר, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~gershon/
דואר אלקטרוני:
gershoncs.technion.ac.il
משרד:
429
טלפון:
4338

תיכון גיאומטרי בעזרת מחשב; מידול גופים; גרפיקה ממוחשבת.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' שאול אלמגור שאול אלמגור, דר'

דף בית:
http://shaull.cswp.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
shaullcs.technion.ac.il
משרד:
635
טלפון:
4322

אימות פורמלי של חומרה ותוכנה, בדיקת מודל, לוגיקה טמפורלית, אוטומטים, מערכות דינמיות, סינתזה ותכנון.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' מיכאל אלעד מיכאל אלעד, פרופ'

דף בית:
http://elad.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
eladcs.technion.ac.il
משרד:
711
טלפון:
4169

עיבוד אותות, תמונות, וראייה ממוחשבת. שיטות מתמטיות לייצוג תמונות, ושיטות נומריות לפתרון בעיות בעיבוד תמונות.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' אלי ביהם אלי ביהם, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~biham/
דואר אלקטרוני:
bihamcs.technion.ac.il
משרד:
612
טלפון:
4308

קריפטוגרפיה סימטרית ,קריפטולוגיה וקריפטאנליזה, חישוב וקריפטוגרפיה קוונטיים.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' יונתן בלינקוב יונתן בלינקוב, דר'

דף בית:
http://people.csail.mit.edu/belinkov/
דואר אלקטרוני:
belinkovcs.technion.ac.il
משרד:
733
טלפון:
4958

עיבוד שפה טבעית; למידת מכונה להבנה והפקה של שפה; ייצוגים מבוססים רשתות עצביות; פירושיות ועמידות של מודלים בלמידת מכונה.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר מירלה בן-חן מירלה בן-חן, פרופסור חבר

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~mirela/
דואר אלקטרוני:
mirelacs.technion.ac.il
משרד:
426
טלפון:
3378

ניתוח והבנה של צורות גיאומטריות, עיבוד גיאומטריה תלת ממדית, דפורמציה ואנימציה, סימולציה של נוזלים על משטחים, מידול וניתוח של שדות וקטוריים, אלגוריתמים נומריים למידע גיאומטרי, גרפיקה ממוחשבת.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' אלי בן-ששון אלי בן-ששון, פרופ'

דף בית:
http://www.eecs.harvard.edu/~eli/
דואר אלקטרוני:
elics.technion.ac.il
משרד:
520
טלפון:
4892

מורכבות חישובים; מורכבות הוכחות; אנליזה של אלגוריתמים להכרעת ספיקות מעגלים; אלגוריתמים תת-לינאריים לבדיקת הוכחות וצפנים לתיקון שגיאות.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' אלכסנדר ברונשטיין אלכסנדר ברונשטיין, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~bron/
דואר אלקטרוני:
broncs.technion.ac.il
משרד:
719
טלפון:
4301

רכישה ועיבוד של תלת-ממד, ניתוח ומידול צורות גיאומטריות גמישות, ראייה ולמידה חישובית, גיאומטריה נומרית.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' אלפרד ברוקשטיין אלפרד ברוקשטיין, פרופ'

דף בית:
https://freddy.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
freddycs.technion.ac.il
משרד:
718
טלפון:
4361

עיבוד אותות ותמונות, ראייה ממוחשבת וניתוח תמונות, זיהוי צורות, גיאומטריה שימושית, רובוטיקה, במיוחד רובוטיקה מבוזרת, תורת השערוך, קידוד עצבי.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' גיל ברקת גיל ברקת, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~barequet/
דואר אלקטרוני:
barequetcs.technion.ac.il
משרד:
430
טלפון:
3219

גיאומטריה דיסקרטית וחישובית; חישובים גיאומטריים; קומבינטוריקה; תכנון גיאומטרי בעזרת מחשב; גרפיקה ותצוגה.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' נאדר בשותי נאדר בשותי, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~bshouty/
דואר אלקטרוני:
bshoutycs.technion.ac.il
משרד:
737
טלפון:
4310

למידה חישובית.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' חיים גוטסמן חיים גוטסמן, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~gotsman/
דואר אלקטרוני:
gotsmancs.technion.ac.il

גרפיקה ממוחשבת; אנימציה; גיאומטריה חישובית.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' דן גייגר דן גייגר, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~dang/
דואר אלקטרוני:
deancs.technion.ac.il
משרד:
538
טלפון:
4261, 4262

רשתות הסתברות, למידה בייסיאנית, גנטיקה חישובית.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר יוסי גיל יוסי גיל, פרופסור חבר

דף בית:
http://yogi.cswp.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
yogics.technion.ac.il
משרד:
714
טלפון:
4333

הנדסת תוכנה, תכנות מונחה עצמים; שפות תכנות; מנשק אדם-מכונה; שפות תכנות ויזואליות; תורת ההידור

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' ארנה גרימברג ארנה גרימברג, פרופ'

דף בית:
http://orna.cswp.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
ornacs.technion.ac.il
משרד:
620
טלפון:
4327

אימות בעזרת מחשב של חומרה ותוכנה; מודולריות ואבסטרקציה; לוגיקה טמפורלית; בדיקת מודל מקבילית, שקילויות ויחסי סדר בין מבנים, אימות מונחה-SAT, משחקים.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' יקיר ויזל יקיר ויזל, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~yvizel/
דואר אלקטרוני:
yvizelcs.technion.ac.il
משרד:
627
טלפון:
4357

אימות פורמלי של חומרה ותוכנה; אלגוריתמי SAT/SMT; שיטות אבסטרקציה; אימות תכונות אבטחה; אימות משולב של מערכות חומרה-תוכנה; שימוש בלמידה לצורך אימות אוטומטי.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' אורן זלצמן אורן זלצמן, דר'

דף בית:
http://orensalzman.com/
דואר אלקטרוני:
osalzmancs.technion.ac.il
משרד:
744
טלפון:
4881

רובוטיקה, תכנון תנועה אלגוריתמי, יסודות תכנון רובוטי, אתגרים חישוביים ברובוטיקה.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' ענבל טלגם-כהן ענבל טלגם-כהן, דר'

דף בית:
http://www.inbaltalgam.com
דואר אלקטרוני:
italgamcs.technion.ac.il
משרד:
518
טלפון:
4935

תורת המשחקים החישובית, תיאוריה של מדעי המחשב, אופטימיזציה, כלכלת האינטרנט, תכנון שווקים, מכרזים.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' עירד יבנה עירד יבנה, פרופ'

דף בית:
https://irad.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
iradcs.technion.ac.il
משרד:
618
טלפון:
4945

שיטות רב-סריג; חישוב מדעי; פיזיקה חישובית; דינמיקת זורמים גיאופיסיים; עיבוד וניתוח תמונה; אנליזה נומרית.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' גלה ידגר גלה ידגר, דר'

דף בית:
http://gala.cswp.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
galacs.technion.ac.il
משרד:
631
טלפון:
1321

מערכות הפעלה, מערכות קבצים, מערכות והתקני אחסון, מרכזי נתונים גדולים, ניהול זיכרון והפצת תוכן, קודים למערכות אחסון.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' ערן יהב ערן יהב, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~yahave/
דואר אלקטרוני:
yahavecs.technion.ac.il
משרד:
734
טלפון:
4318

ניתוח תכניות, אינטרפרטציה אבסטרקטית, אימות תוכנה, סינתזה של תוכנה, מערכות מקביליות ומבוזרות, שפות תכנות, הנדסת תוכנה.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר איתן יעקובי איתן יעקובי, פרופסור חבר

דף בית:
http://yaakobi.net.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
yaakobics.technion.ac.il
משרד:
638
טלפון:
4952

תורת האינפורמציה ותורת הצפינה עם אפליקציות עבור זכרונות מחשב, זכרונות אסוציאטיביים, אחסון ואחזור מידע; תורת ההצבעות.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' שחר יצחקי שחר יצחקי, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~shachari/
דואר אלקטרוני:
shacharics.technion.ac.il
משרד:
703
טלפון:
4915

סינתזה של תוכנה; תכנות ברמת-על ותכנות אוטומטי; שפות תכנות פונקציונליות; הוכחה פורמלית בעזרת מחשב.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' יובל ישי יובל ישי, פרופ'

דף בית:
http://yuvali.cswp.cs.technion.ac.il
דואר אלקטרוני:
yuvalics.technion.ac.il
משרד:
525
טלפון:
4941

קריפטוגרפיה, תורת הסיבוכיות.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' ראובן כהן ראובן כהן, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~rcohen/
דואר אלקטרוני:
rcohencs.technion.ac.il
משרד:
614
טלפון:
4305

ארכיטקטורה ופרוטוקולים של רשתות מחשבים: רשת האינטרנט, רשתות אלחוטיות, רשתות סלולאריות, רשתות גישה רחבות סרט, רשתות סנסורים, פרוטוקולי ניתוב, פרוטוקולי MAC ופרוטוקולי תובלה.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' מיכאל לינדנבאום מיכאל לינדנבאום, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~mic/
דואר אלקטרוני:
miccs.technion.ac.il
משרד:
600
טלפון:
4331

ראיית מכונה ועיבוד תמונות; למידה; כימות וחיזוי ביצועים עבור מערכות לזיהוי עצמים ולקיבוץ (grouping).

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר טל מור טל מור, פרופסור חבר

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~talmo/
דואר אלקטרוני:
talmocs.technion.ac.il
משרד:
634
טלפון:
4885

עיבוד אינפורמציה קוואנטית (תיאוריה): קריפטולוגיה, חישוב, אינפורמציה, תקשורת. מימוש עיבוד אינפורמציה קוונטית.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' שאול מרקוביץ שאול מרקוביץ, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~shaulm/
דואר אלקטרוני:
shaulmcs.technion.ac.il
משרד:
609
טלפון:
4346

מערכות לומדות; בינה מלאכותית; חיפוש יוריסטי; חיפוש בעצי משחק; למידה בסביבה מרובת סוכנים.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' ספי נאור ספי נאור, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~naor/
דואר אלקטרוני:
naorcs.technion.ac.il
משרד:
633
טלפון:
4328

אלגוריתמים דיסקרטיים עם דגש על אלגוריתמי קירוב; אלגוריתמים מקוונים ואלגוריתמים הסתברותיים; אלגוריתמים ברשתות תקשורת.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' חגית עטיה חגית עטיה, פרופ'

דף בית:
http://hagit.net.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
hagitcs.technion.ac.il
משרד:
742
טלפון:
4365

תיאוריה של מערכות מבוזרות: אלגוריתמים, חסמים תחתונים ומודלים, אמינות; אלגוריתמים לרשתות תקשורת; מערכות מרובות-מעבדים.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' טובי עציון טובי עציון, פרופ'

דף בית:
http://etzion.net.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
etzioncs.technion.ac.il
משרד:
636
טלפון:
4311

תורת הצפינה; סדרות ספרתיות בתקשורת וצפינה; אלגוריתמים ובניות קומבינטוריות.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר יואב עציון יואב עציון, פרופסור חבר

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~yetsion/
דואר אלקטרוני:
yetsiontechnion.ac.il
משרד:
731, Fischbach 308-6
טלפון:
4367 ,1926

ארכיטקטורה של מעבדים, מערכות מחשב ועיבוד מקבילי, ממשק חומרה/תוכנה, מערכות הפעלה, מודלי חישוב מקביליים, חישוב עתיר ביצועים.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' ארז פטרנק ארז פטרנק, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~erez/
דואר אלקטרוני:
erezcs.technion.ac.il
משרד:
528
טלפון:
4942

אלגוריתמים מקביליים: תיאוריה ומעשה, ניהול זיכרון במחשב ובמיוחד עבור מערכות מקביליות וארכיטקטורות מודרניות, מערכות הפעלה, שפות תיכנות.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' יובל פילמוס יובל פילמוס, דר'

דף בית:
http://www.cs.toronto.edu/~yuvalf/
דואר אלקטרוני:
yuvalfics.technion.ac.il
משרד:
519
טלפון:
4876

סיבוכיות חישובית, סיבוכיות הוכחות, אנליזה של פונקציות בוליאניות, קומבינטוריקה.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' רון י. פינטר רון י. פינטר, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~pinter
דואר אלקטרוני:
pintercs.technion.ac.il
משרד:
705
טלפון:
4955

ביואינפורמטיקה; מיחשוב על; שפות תכנות; קומפילציה; תכנון אוטומטי של מעגלים משולבים; איחזור, ארגון ומיזוג מידע; תורת המספרים האלגוריתמית.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר אלדר פישר אלדר פישר, פרופסור חבר

דף בית:
http://eldar.cswp.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
eldarcs.technion.ac.il
משרד:
625
טלפון:
3967

יעילות של חישובים, בעיקר בדיקה הסתברותית של תכונות, היסקים סטטיסטיים, ואימות הסתברותי של הוכחות; קומבינטוריקה: בעיקר תורת הגרפים, רגולריות במבנים קומבינטוריים, ויישומיהן ליעילות של חישובים; לוגיקה במדעי המחשב: איפיון לוגי של תכונות שיש עבורן אלגוריתמים יעילים או שמתקיימים עבורן תנאים קומבינטוריים חזקים.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' רועי פרידמן רועי פרידמן, פרופ'

דף בית:
https://roy.net.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
roycs.technion.ac.il
משרד:
605
טלפון:
4264

מערכות מבוזרות; תקשורת קבוצתית; מערכות תווכה .NET-ו CORBA; לות מחשבים; אפליקציות מולטימדיה מבוזרות, חישוב נייד.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר קרן צנזור-הלל קרן צנזור-הלל, פרופסור חבר

דף בית:
http://ckeren.net.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
ckerencs.technion.ac.il
משרד:
516
טלפון:
4934

חישוב מבוזר, במיוחד אלגוריתמים הסתברותיים וחסמים תחתונים, ותיאוריה של מדעי המחשב בכלל.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר דן צפריר דן צפריר, פרופסור חבר

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~dan/
דואר אלקטרוני:
dancs.technion.ac.il
משרד:
611
טלפון:
2056

וירטואליזציה, מערכות הפעלה, ארכיטקטורה של מחשבים, תקשורת, אחסון, אבטחת מערכות

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' איל קושלביץ איל קושלביץ, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~eyalk/
דואר אלקטרוני:
eyalkcs.technion.ac.il
משרד:
530
טלפון:
4303

פרוטוקולים קריפטוגרפיים ופרטיות במערכות מבוזרות; תורת הלמידה; אקראיות במערכות מבוזרות; סיבוכיות וסיבוכיות-תקשורת.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' רון קימל רון קימל, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~ron/
דואר אלקטרוני:
roncs.technion.ac.il
משרד:
439
טלפון:
4616

עיבוד תמונות, ראייה ממוחשבת, ניתוח תמונות רפואיות, ניווט רובוטים, גרפיקה ממוחשבת, גיאומטריה דיפרנציאלית, חישוב מדעי, למידה.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר בני קימלפלד בני קימלפלד, פרופסור חבר

דף בית:
http://benny.net.technion.ac.il
דואר אלקטרוני:
bennykcs.technion.ac.il
משרד:
651
טלפון:
5528

מערכות ותיאוריה של מסדי נתונים, אחזור, חילוץ וכריית מידע, מסדי נתונים הסתברותיים, ניהול מידע חסר עקביות.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' מיכאל קמינסקי מיכאל קמינסקי, פרופ'

דואר אלקטרוני:
kaminskics.technion.ac.il
משרד:
721
טלפון:
4360

לוגיקה במדעי המחשב; אוטומטים סופיים; סיבוכיות של חישובים אלגבריים.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' ניר רוזנפלד ניר רוזנפלד, דר'

דף בית:
https://sites.google.com/g.harvard.edu/nirr/
דואר אלקטרוני:
nirrcs.technion.ac.il
משרד:
740
טלפון:
4961

למידת מכונה התנהגותית; למידה נתמכת אדם; למידה לטובת תמיכה בקבלת החלטת; למידה בנוכחות סוכנים אנושיים; מידול התנהגותי וחברתי; השלכות חברתיות של שימוש בכלים פרדיקטיביים.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' רוני רוט רוני רוט, פרופ'

דף בית:
http://ronny.cswp.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
ronnycs.technion.ac.il
משרד:
637
טלפון:
4291

צפינת ערוץ; תורת האינפורמציה; אלגברה ושימושיה בצפינה ובסיבוכיות.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' רון רוטבלום רון רוטבלום, דר'

דף בית:
http://people.csail.mit.edu/ronr/
דואר אלקטרוני:
rothblumcs.technion.ac.il
משרד:
523
טלפון:
5658

קריפטוגרפיה וסיבוכיות חישובית.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' אורי רוטנשטרייך אורי רוטנשטרייך, דר'

דף בית:
https://sites.google.com/site/orirottenstreich/
דואר אלקטרוני:
orcs.technion.ac.il
משרד:
509

רשתות מחשבים, תיאוריה ואלגוריתמים לרשתות, מבני נתונים הסתברותיים.

[מידע נוסף]

תמונה של יניב רומנו יניב רומנו

דף בית:
http://sites.google.com/view/yaniv-romano
דואר אלקטרוני:
yromanocs.technion.ac.il
משרד:
717
טלפון:
4959

מדעי הנתונים ולמידת מכונה; אמינות, יציבות, והוגנות של מערכות לומדות; עיבוד נתונים והסקת מסקנות; ייצוג מידע מבוסס למידה עמוקה; עיבוד תמונות.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' דני רז דני רז, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~danny
דואר אלקטרוני:
dannycs.technion.ac.il
משרד:
512
טלפון:
4938

תיאוריה ויישום של בעיות הקשורות לניהול רשתות תקשורת מחשבים בעיקר בתחום ה-IP. במיוחד: רשתות אקטיביות (Active Networks); בעיות מיקום שרתים; תיאוריה של ניהול רשתות תקשורת, תקשורת אלחוטית ובעיות אופטימיזציה שונות.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' אהוד ריבלין אהוד ריבלין, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~ehudr/
דואר אלקטרוני:
ehudrcs.technion.ac.il
משרד:
709
טלפון:
4304

ראייה ממוחשבת; עיבוד תמונה; רובוטיקה; בינה מלאכותית; בסיסי נתונים עם תמונות; גרפיקה וראייה ממוחשבת.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' רועי שוורץ רועי שוורץ, דר'

דף בית:
http://schwartz.cswp.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
schwartzcs.technion.ac.il
משרד:
521
טלפון:
4887

תכנון וניתוח אלגוריתמים, אופטימיזציה קומבינטורית, אלגוריתמי קירוב, הגיאומטריה של מרחבים מטריים ושימושיה האלגוריתמיים, אופטימיזציה סבמודולרית, ואלגוריתמים רנדומיים.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' אסף שוסטר אסף שוסטר, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~assaf/
דואר אלקטרוני:
assafcs.technion.ac.il
משרד:
626
טלפון:
4330

חישוב מקבילי ומבוזר.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' הדס שכנאי הדס שכנאי, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~hadas/
דואר אלקטרוני:
hadascs.technion.ac.il
משרד:
623
טלפון:
4359

אלגוריתמים לבעיות באופטימיזציה קומבינטורית, בפרט לבעיות אריזה, תזמון והקצאת משאבים עם יישומים במערכות מידע ותקשורת. אלגוריתמים אקראיים; אלגוריתמים פרמטריים ושימושיהם במציאת פתרונות מקורבים; חישוב מקבילי.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר תומר שלומי תומר שלומי, פרופסור חבר

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~tomersh/
דואר אלקטרוני:
tomershcs.technion.ac.il
משרד:
632
טלפון:
4356, 077-887-1757

ביואינפורמטיקה; אנליזה של רשתות ביולוגיות: מידול מבוסס אילוצים של רשתות מטבוליות; אנליזה של רשתות אינטרקציה בין חלבונים.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' עודד שמואלי עודד שמואלי, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~oshmu
דואר אלקטרוני:
oshmucs.technion.ac.il
משרד:
716
טלפון:
4280

מערכות מסדי נתונים: אספקטים תיאורטיים של ביצוע שאילתות במסדי נתונים יחסיים, XML במסדים מבוססי ובמסדי נתונים מבוססי לוגיקה (Datalog); אספקטים מערכתיים: אחסון פיזי, בקרת מקביליות, התאוששות מנפילות, שכפול וביזור; שאילתות על ה-WWW; מסחר אלקטרוני; משא ומתן אוטומטי.

[מידע נוסף]

חברי סגל בהשתייכות משנית

תמונה של קרן יצחק קרן יצחק

דף בית:
https://yizhak-lab.net.technion.ac.il/people/
דואר אלקטרוני:
kyizhaktechnion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' יעל מנדל-גוטפרוינד יעל מנדל-גוטפרוינד, פרופ'

דף בית:
http://yaelab.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
yaelmgcs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' רועי קישוני רועי קישוני, פרופ'

דף בית:
http://biology.technion.ac.il/?cmd=staff.47&act=read&id=267
דואר אלקטרוני:
rkishonytechnion.ac.il

[מידע נוסף]

פרופסורים אורחים

תמונה של פרופ' אבי מנדלסון אבי מנדלסון, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~mendlson/
דואר אלקטרוני:
avi.mendelsontce.technion.ac.il
משרד:
643
טלפון:
4950

[מידע נוסף]

פרופסורים אורחים מיוחדים

תמונה של פרופ' חיים ברזיס חיים ברזיס, פרופ'

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' יהודה פרל יהודה פרל, פרופ'

דף בית:
http://bayes.cs.ucla.edu/jp_home.html

[מידע נוסף]

אמריטוס

תמונה של פרופ' מריוס אונגריש מריוס אונגריש, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~unga/
דואר אלקטרוני:
ungacs.technion.ac.il
משרד:
707
טלפון:
4366

סימולציות וחישובים בדינמיקה של זורמים; אלגוריתמים נומריים מקביליים עבור "מחשבי על", התיאוריה של זרימות דו-פאזיות וסובבות; אנליזה נומרית.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' אלון איתי אלון איתי, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~itai/
דואר אלקטרוני:
itaics.technion.ac.il
משרד:
723
טלפון:
4337

מבני נתונים אלגוריתמים דטרמיניסטים ורנדומיאליים; אלגוריתמים לזיכרון היררכי; שיטות סטטיסטיות לעיבוד שפות טבעיות.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' ראובן בר-יהודה ראובן בר-יהודה, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~reuven/
דואר אלקטרוני:
reuvencs.technion.ac.il
משרד:
527
טלפון:
4332

אופטימיזציה קומבינטורית: אלגוריתמי שיבוץ, גיאומטריה חישובית, אלגוריתמים בתורת הגרפים, אלגוריתמים מבוזרים.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' יורם ברעם יורם ברעם, פרופ'

דף בית:
http://baram.net.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
baramcs.technion.ac.il
משרד:
739
טלפון:
4266

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' מיכאל היימן מיכאל היימן, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~heymann/
דואר אלקטרוני:
heymanncs.technion.ac.il
משרד:
713
טלפון:
4163

רובוטיקה; בקרה סימבולית; מערכות אירועים בדידים.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' שמואל זקס שמואל זקס, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~zaks/
דואר אלקטרוני:
zakscs.technion.ac.il
משרד:
724
טלפון:
4329

אלגוריתמים מבוזרים; רשתות ATM ורשתות אופטיות; אלגוריתמים בתורת הגרפים; קומבינטוריקה ותורת הגרפים; מתמטיקה דיסקרטית.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' שמואל כ"ץ שמואל כ"ץ, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~katz/
דואר אלקטרוני:
katzcs.technion.ac.il
משרד:
735
טלפון:
4369

אימות תוכניות; תיאורי דרישות פורמליים; פיתוח תוכנה מונחה אספקטים; מערכות מבוזרות; לוגיקה טמפורלית; שפות תכנות; הנדסת תוכנה.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' צבי כוכבי צבי כוכבי, פרופ'

דואר אלקטרוני:
kohavics.technion.ac.il
משרד:
743
טלפון:
4162

מודלים חישוביים; מיתוג ואוטומטים; אמינות ושיטת בדיקה של מערכות ספרתיות.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר בגימלאות עמי ליטמן עמי ליטמן, פרופסור חבר בגימלאות

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~litman/
דואר אלקטרוני:
litmancs.technion.ac.il

אלגוריתמים מקביליים; רשתות קבועות-קשר; רשתות ניתוב; מערכות סיסטוליות; VLSI .

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' אברהם למפל אברהם למפל, פרופ'

דואר אלקטרוני:
lempelcs.technion.ac.il
משרד:
710
טלפון:
4164

שימושים של מתמטיקה דיסקרטית למדעי המחשב ולתורת האינפורמציה.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' שלמה מורן שלמה מורן, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~moran/
דואר אלקטרוני:
morancs.technion.ac.il
משרד:
639
טלפון:
4363

הבטים אלגוריתמיים בביולוגיה חישובית (עם דגש על עצים פילוגנטיים), קומבינטוריקה ותורת הגרפים

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' יוהן מקובסקי יוהן מקובסקי, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~janos/
דואר אלקטרוני:
janoscs.technion.ac.il
משרד:
628
טלפון:
4358

לוגיקה וסיבוכיות, סיבוכיות מעל הממשים, קומבינטוריקה אלגברית.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' אברהם סידי אברהם סידי, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~asidi/
דואר אלקטרוני:
asidics.technion.ac.il
משרד:
722
טלפון:
4364

קרובי Pad?; היפוך מקורב של טרנספורמי לפלס; האצת התכנסות ושיטות אכסטרפולציה לסדרות סקלריות ווקטוריות; אינטגרציה נומרית; פתרון נומרי למשוואות אינטגרליות סינגולריות ובעלות סינגולריות חלשה; קירובים אכספוננציאליים, שיטות אסימפטוטיות; אלגברה ליניארית נומרית.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' עזריה פז עזריה פז, פרופ'

דואר אלקטרוני:
pazcs.technion.ac.il
משרד:
732
טלפון:
4165

תורת האלגוריתמים (אלגבריים, הסתברותיים), אנליזה שלהם וקירובים; מתמטיקה חישובית דיסקרטית; אלגוריתמים בשלמים; תורת האוטומטים; שפות פורמליות (דטרמנסטיות והסתברותיות); גרפואידים: איפיון אי-תלות במערכות ידע.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' נסים פרנסיז נסים פרנסיז, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~francez/
דואר אלקטרוני:
francezcs.technion.ac.il
משרד:
735
טלפון:
4369

וטיפוסים, $\lambda$ ראשי: בלשנות חישובית, דקדוקי קטגוריות, סמנטיקה פורמלית של שפות טבעיות, דקדוקי יוניפיקציה (האחדה) תחשיב - ותורת ההוכחה. משני: סמנטיקה של שפות תכנות, אימות תוכניות, תכנות מקבילי ומבוזר, תכנות לוגי פרולוג.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר בגימלאות אליעזר קנטרוביץ אליעזר קנטרוביץ, פרופסור חבר בגימלאות

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~kantor
דואר אלקטרוני:
kantorcs.technion.ac.il
משרד:
624
טלפון:
4321

הנדסת תוכנה, מנשקי משתמש, תכנות מוטה רכיבים, תכנות באינטרנט ,רכיבי תוכנה עם מנשקים סמנטיים, אמידה סטטיסטית של מספר הפגמים בתוכנה.

[מידע נוסף]

נזכור

תמונה של פרופ' שמעון אבן שמעון אבן ז"ל, פרופ'

אלגוריתמים בתורת הגרפים: סדרתיים, מקביליים ומבוזרים; רשתות קשר ופרישתן במישור; קריפטוגרפיה ושימושיה

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' מיכאל יואלי מיכאל יואלי ז"ל, פרופ'

איפיון ואימות של מערכות-חומרה.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' משה ישראלי משה ישראלי ז"ל, פרופ'

שימושים של אנליזה נומרית בחישוב מדעי; חישובי זרימות והתקנים מוליכים למחצה; פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות; אלגוריתמים מקביליים.

[מידע נוסף]

תמונה של צבי ליסטופד צבי ליסטופד ז"ל

[מידע נוסף]

תמונה של רחל פלד רחל פלד ז"ל

[מידע נוסף]

תמונה של גדי רחמים גדי רחמים ז"ל

[מידע נוסף]

תמונה של אליעזר רפפורט אליעזר רפפורט ז"ל

[מידע נוסף]

אורחים

תמונה של פרופ' עוזי אורנן עוזי אורנן, פרופ'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~ornan/
דואר אלקטרוני:
ornancs.technion.ac.il
משרד:
624
טלפון:
4321

עיבוד שפות טבעיות; בלשנות עברית ממוחשבת בתחומי פונולוגיה; מורפולוגיה; תחביר וסמנטיקה. תרגום מכני, מנועי חיפוש, הכרת דיבור.

[מידע נוסף]

תמונה של דר' אריאל בראל אריאל בראל, דר'

דואר אלקטרוני:
arielbacs.technion.ac.il
משרד:
720
טלפון:
4957

בקרה מבוזרת של מערכות רב-סוכניות.

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' זהר יכיני זהר יכיני, פרופ'

דף בית:
http://zohary.cswp.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
zohar.yakhinigmail.com
משרד:
524
טלפון:
4937

[מידע נוסף]

תמונה של דר' יעל ינקלבסקי יעל ינקלבסקי, דר'

דף בית:
http://yaelyan.cswp.cs.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
yaelyancs.technion.ac.il
משרד:
433
טלפון:
4929

[מידע נוסף]

תמונה של דר' קירה רדינסקי קירה רדינסקי, דר'

דף בית:
http://www.kiraradinsky.com/
דואר אלקטרוני:
kirarcs.technion.ac.il
משרד:
514
טלפון:
4939

[מידע נוסף]

פוסט דוקטור

תמונה של דר' קשיטיז' גאז'אר קשיטיז' גאז'אר, דר'

דואר אלקטרוני:
kshitijgcs.technion.ac.il
משרד:
415
טלפון:
2977

[מידע נוסף]

תמונה של דר' מארק ויניאלס פרז מארק ויניאלס פרז, דר'

דואר אלקטרוני:
marcvinycs.technion.ac.il
משרד:
622
טלפון:
4267

[מידע נוסף]

תמונה של דר' טיגראן טונויאן טיגראן טונויאן, דר'

דואר אלקטרוני:
ttonoyancs.technion.ac.il
משרד:
511
טלפון:
3941

[מידע נוסף]

תמונה של דר' אסתר ליבשיץ אסתר ליבשיץ, דר'

דואר אלקטרוני:
esterlivcs.technion.ac.il
משרד:
642
טלפון:
4953

[מידע נוסף]

תמונה של דר' יאניק מאוס יאניק מאוס, דר'

דואר אלקטרוני:
yannic.mauscs.technion.ac.il
משרד:
534
טלפון:
4319

[מידע נוסף]

תמונה של דר' ויניט נאיר ויניט נאיר, דר'

דואר אלקטרוני:
vineetcs.technion.ac.il
משרד:
415
טלפון:
2977

[מידע נוסף]

תמונה של דר' אריאל נוף אריאל נוף, דר'

דואר אלקטרוני:
ariel.nofcs.technion.ac.il
משרד:
534
טלפון:
4319

[מידע נוסף]

תמונה של ניטין סאורב ניטין סאורב

דואר אלקטרוני:
nitinsaucs.technion.ac.il
משרד:
622
טלפון:
4267

[מידע נוסף]

תמונה של דר' ארצ'יט סומאני ארצ'יט סומאני, דר'

דואר אלקטרוני:
architcs.technion.ac.il
משרד:
731
טלפון:
4367

[מידע נוסף]

תמונה של דר' קספר פלוטה קספר פלוטה, דר'

דף בית:
https://copyme.github.io/
דואר אלקטרוני:
kacperpcs.technion.ac.il
משרד:
428
טלפון:
4336

[מידע נוסף]

תמונה של ליסה-מריה קול ליסה-מריה קול

דואר אלקטרוני:
pA1cs.technion.ac.il
משרד:
541

[מידע נוסף]

תמונה של דר' סואטה קומארי סואטה קומארי, דר'

דואר אלקטרוני:
swetacs.technion.ac.il
משרד:
731
טלפון:
4367

[מידע נוסף]

תמונה של דר' גיל שמאי גיל שמאי, דר'

דואר אלקטרוני:
sgilscs.technion.ac.il
משרד:
435
טלפון:
4931

[מידע נוסף]

חוקרים

תמונה של דר' שרה ביתן שרה ביתן, דר'

דואר אלקטרוני:
sarabcs.technion.ac.il
משרד:
610
טלפון:
5854

[מידע נוסף]

תמונה של קיילה ג'ייקובס קיילה ג'ייקובס

דואר אלקטרוני:
kaylacs.technion.ac.il
משרד:
218
טלפון:
3373

[מידע נוסף]

תמונה של דר' יוסי וינשטיין יוסי וינשטיין, דר'

דואר אלקטרוני:
yossivcs.technion.ac.il
משרד:
640
טלפון:
4947

[מידע נוסף]

תמונה של דר' גבי נקבלי גבי נקבלי, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~gnakibly/
דואר אלקטרוני:
gnakiblycs.technion.ac.il
משרד:
617
טלפון:
4873

[מידע נוסף]

תמונה של לאוניד עזריאל לאוניד עזריאל

דואר אלקטרוני:
leonidacs.technion.ac.il
משרד:
741

[מידע נוסף]

תמונה של דר' יאיר רזק יאיר רזק, דר'

דואר אלקטרוני:
yairrcs.technion.ac.il
משרד:
640
טלפון:
4947

[מידע נוסף]

מורים נספחים

תמונה של דר' איליה אברבוך איליה אברבוך, דר'

דואר אלקטרוני:
ailiacs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של גדי אלכסנדרוביץ גדי אלכסנדרוביץ

דואר אלקטרוני:
gadialcs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של דר' רועי אנגלברג רועי אנגלברג, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~roee/
דואר אלקטרוני:
roeecs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של יעל ארז יעל ארז

דואר אלקטרוני:
yaelerezcs.technion.ac.il
משרד:
213
טלפון:
3371

[מידע נוסף]

תמונה של אנסטסיה ברגינסקי אנסטסיה ברגינסקי

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~anastas/
דואר אלקטרוני:
anastascs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של ישראל גוטר ישראל גוטר

דואר אלקטרוני:
gisraelcs.technion.ac.il
משרד:
410
טלפון:
4974

[מידע נוסף]

תמונה של איתי דברן איתי דברן

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~idabran/
דואר אלקטרוני:
idabrancs.technion.ac.il
משרד:
209
טלפון:
2980

האינטרנט של הדברים, ארכיטקטורה ופרוטוקולים של רשתות מחשבים, TCP, IP, רשתות אלחוטיות, רשתות סנסורים, Caching.

[מידע נוסף]

תמונה של איהאב וותד איהאב וותד

דואר אלקטרוני:
wattadcs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של דר' יוסי וינשטיין יוסי וינשטיין, דר'

דואר אלקטרוני:
yossivcs.technion.ac.il
משרד:
640
טלפון:
4947

[מידע נוסף]

תמונה של עדי יועז עדי יועז

דואר אלקטרוני:
yoazcs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של דר' רמי כהן רמי כהן, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~ramic/
דואר אלקטרוני:
ramiccs.technion.ac.il
משרד:
617
טלפון:
4873

[מידע נוסף]

תמונה של טל כהן טל כהן

דואר אלקטרוני:
ctalcs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של דר' אניה לוין אניה לוין, דר'

דואר אלקטרוני:
anyacs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' דוד לורנץ דוד לורנץ, פרופ'

דף בית:
http://www.openu.ac.il/home/lorenz/
דואר אלקטרוני:
dhlorenzgmail.com
משרד:
514
טלפון:
4939

[מידע נוסף]

תמונה של דר' אלכסנדר ליבוב אלכסנדר ליבוב, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~alibov/
דואר אלקטרוני:
alibovcs.technion.ac.il
משרד:
213
טלפון:
3371

[מידע נוסף]

תמונה של דר' גל ללוש גל ללוש, דר'

דואר אלקטרוני:
lalouchecs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של דר' טל מזרחי טל מזרחי, דר'

[מידע נוסף]

תמונה של דר' איתי ממן איתי ממן, דר'

דואר אלקטרוני:
imamancs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של פרופ' יעל מנדל-גוטפרוינד יעל מנדל-גוטפרוינד, פרופ'

דף בית:
http://yaelab.technion.ac.il/
דואר אלקטרוני:
yaelmgcs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של דר' אורן משלי אורן משלי, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~omishali/
דואר אלקטרוני:
omishalics.technion.ac.il
משרד:
645
טלפון:
1575

[מידע נוסף]

תמונה של דר' ילנה נופברי ילנה נופברי, דר'

דואר אלקטרוני:
novbarics.technion.ac.il
משרד:
213
טלפון:
3371

[מידע נוסף]

תמונה של דר' גבי נקבלי גבי נקבלי, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~gnakibly/
דואר אלקטרוני:
gnakiblycs.technion.ac.il
משרד:
617
טלפון:
4873

[מידע נוסף]

תמונה של פרנק סלה פרנק סלה

[מידע נוסף]

תמונה של דר' תאמר סלמאן תאמר סלמאן, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~tamer/
דואר אלקטרוני:
tamercs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של גואל סמואל גואל סמואל

[מידע נוסף]

תמונה של חסן עבאסי חסן עבאסי

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~hassan/
דואר אלקטרוני:
hassancs.technion.ac.il
משרד:
213
טלפון:
3371

[מידע נוסף]

תמונה של ליאב עדי ליאב עדי

דואר אלקטרוני:
liavcs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של דר' שי פיין שי פיין, דר'

[מידע נוסף]

תמונה של דר' מיכאל ציבולבסקי מיכאל ציבולבסקי, דר'

דף בית:
http://ie.technion.ac.il/~mcib/
דואר אלקטרוני:
mzibcs.technion.ac.il
משרד:
436
טלפון:
4944

[מידע נוסף]

תמונה של רוני קופרשטוק רוני קופרשטוק

דואר אלקטרוני:
kupercs.technion.ac.il
משרד:
213
טלפון:
3371

[מידע נוסף]

תמונה של דר' רן רובינשטיין רן רובינשטיין, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~ronrubin/
דואר אלקטרוני:
ronrubincs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של הקטור רוטשטיין הקטור רוטשטיין

דואר אלקטרוני:
hectorcs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של דר' ליאוניד רסקין ליאוניד רסקין, דר'

דואר אלקטרוני:
raskinlcs.technion.ac.il
משרד:
213
טלפון:
3371

[מידע נוסף]

תמונה של דר' ליהוא רפפורט ליהוא רפפורט, דר'

דואר אלקטרוני:
lihu.rappoportintel.com

[מידע נוסף]

תמונה של עמיחי שולמן עמיחי שולמן

דואר אלקטרוני:
shulmanimperva.com

[מידע נוסף]

תמונה של דר' שרי שינולד שרי שינולד, דר'

דואר אלקטרוני:
surkecs.technion.ac.il
משרד:
616
טלפון:
4339

[מידע נוסף]

מתנדבים

תמונה של דר' אורנה אגמון בן-יהודה אורנה אגמון בן-יהודה, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~ladypine/
דואר אלקטרוני:
ladypinecs.technion.ac.il

[מידע נוסף]

תמונה של רותם מנור רותם מנור

דואר אלקטרוני:
manorrcs.technion.ac.il
משרד:
720
טלפון:
4957

[מידע נוסף]

תמונה של איתי פיירוורקר איתי פיירוורקר

דואר אלקטרוני:
firecs.technion.ac.il
משרד:
640
טלפון:
4947

[מידע נוסף]

תמונה של תמר צמח תמר צמח

דואר אלקטרוני:
tamar.zemachcs.technion.ac.il
משרד:
541

[מידע נוסף]

תמונה של דר' דרור רביץ דרור רביץ, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~rawitz/
דואר אלקטרוני:
rawitzcs.technion.ac.il
משרד:
522
טלפון:
4907

[מידע נוסף]

תמונה של פרופסור חבר יובל רבני יובל רבני, פרופסור חבר

דואר אלקטרוני:
rabanics.technion.ac.il
משרד:
541

תיאוריה של חישובים, תורת האלגוריתמים, סיבוכיות של חישובים, אופטימיזציה קומבינטורית, גיאומטריה חישובית

[מידע נוסף]

תמונה של דר' אלנה רווה אלנה רווה, דר'

דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~cselena/
דואר אלקטרוני:
cselenacs.technion.ac.il
משרד:
628
טלפון:
4358

[מידע נוסף]