תמונות: תלמידי מדעי המחשב במקומות הראשונים בתחרות האקינג של מיקרוסופט

3 / 3

תלמידי מדעי המחשב במקומות הראשונים בתחרות האקינג של מיקרוסופט, תמונה 3

3 / 3

חזרה לידיעה