תמונות: תלמידי מדעי המחשב במקומות הראשונים בתחרות האקינג של מיקרוסופט

2 / 3

תלמידי מדעי המחשב במקומות הראשונים בתחרות האקינג של מיקרוסופט, תמונה 2

2 / 3

חזרה לידיעה