תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

97 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 97

97 / 125

חזרה לידיעה