תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

96 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 96

96 / 125

חזרה לידיעה