תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

91 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 91

91 / 125

חזרה לידיעה