תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

86 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 86

86 / 125

חזרה לידיעה