תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

82 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 82

82 / 125

חזרה לידיעה