תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

81 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 81

81 / 125

חזרה לידיעה