תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

80 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 80

80 / 125

חזרה לידיעה