תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

8 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 8

8 / 125

חזרה לידיעה