תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

79 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 79

79 / 125

חזרה לידיעה