תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

78 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 78

78 / 125

חזרה לידיעה