תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

77 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 77

77 / 125

חזרה לידיעה