תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

74 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 74

74 / 125

חזרה לידיעה