תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

7 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 7

7 / 125

חזרה לידיעה