תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

6 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 6

6 / 125

חזרה לידיעה