תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

56 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 56

56 / 125

חזרה לידיעה