תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

54 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 54

54 / 125

חזרה לידיעה