תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

39 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 39

39 / 125

חזרה לידיעה