תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

38 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 38

38 / 125

חזרה לידיעה