תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

21 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 21

21 / 125

חזרה לידיעה