תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

20 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 20

20 / 125

חזרה לידיעה