תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

19 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 19

19 / 125

חזרה לידיעה