תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

15 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 15

15 / 125

חזרה לידיעה