תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

121 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 121

121 / 125

חזרה לידיעה