תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

120 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 120

120 / 125

חזרה לידיעה