תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

116 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 116

116 / 125

חזרה לידיעה