תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

115 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 115

115 / 125

חזרה לידיעה