תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

105 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 105

105 / 125

חזרה לידיעה