תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017

103 / 125

טקס חלוקת תארי מגיסטר בפקולטה למדעי המחשב 2017, תמונה 103

103 / 125

חזרה לידיעה