תמונות: יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017

60 / 75

יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017, תמונה 60

60 / 75

חזרה לידיעה