תמונות: יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017

53 / 75

יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017, תמונה 53

53 / 75

חזרה לידיעה