תמונות: יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017

5 / 75

יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017, תמונה 5

5 / 75

חזרה לידיעה