תמונות: יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017

38 / 75

יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017, תמונה 38

38 / 75

חזרה לידיעה