תמונות: יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017

28 / 75

יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017, תמונה 28

28 / 75

חזרה לידיעה