תמונות: יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017

15 / 75

יום מחקר שביעי בפקולטה למדעי המחשב, תשע"ז 2017, תמונה 15

15 / 75

חזרה לידיעה