תמונות: טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2016 בפקולטה למדעי המחשב

47 / 185

טקס מצטייני דיקן וזוכי תחרות התכנות 2016 בפקולטה למדעי המחשב, תמונה 47

47 / 185

חזרה לידיעה